Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek

Özel Filiz Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine ve yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmaları kapsamaktadır. 

Çalışmalarımız sadece rehber öğretmenin değil, diğer öğretmenlerin de yer aldığı ekip çalışmasına dayanır. Sadece sorun yaşayan öğrencilerle uzun süreli bireysel görüşme yerine tüm öğrencilerin gelişimini hedef alan çalışmalara öncelik verilir. Rehberlik Birimi, birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası sorun ve problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarını bu anlayışa uygun olarak yürütür. 

 

TEMEL AMAÇLARIMIZ 

Öğrencilerimizin;

  • Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
  • Kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak,
  • Sahip olduğu potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını artırmalarını sağlamak,
  • Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendini ve meslekleri tanıyarak doğru ders ve meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmaktır.