Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek

Filiz Okulları, ilkokul döneminde uygulanan Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı sayesinde mezun olan öğrencilerin “öğrenen profili becerilerini” edinmesi amaçlar. BOYEP’in merkezinde yer alan öğrenen profili becerileri; 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireyler bağlamında oluşturulan bir beceriler bütünüdür.

Filiz Okulları, merkez çemberde 21. yüzyıl sağ beyin ve sol beyin aktivitelerini birlikte kullanabilen bireyler yetiştirmesi anlayışını temel alır. Birçok araştırma ve uzman bu yüzyılda akademik zekâ ve duygusal zekânın birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurgular. Bir üst çemberde ise; sayısal ve sözel becerilerin geliştirileceği 21. yüzyıl yetkinlikleri vardır: ‘İş birliği ve liderlik’, ‘yaşam boyu öğrenme ve öz yönlendirme’, ‘dijital çağ okuryazarlığı’, ‘iletişim’, ‘sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel ve çevresel farkındalık’, ‘yaratıcılık ve inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme’.  Bu yetkinlikler ise 21. yüzyılda gerçek yaşamda başarılı olmayı sağlayan becerileri kapsamaktadır. En dış halkada ise sayısal ve sözel alanda geliştirilmiş ve yukarıda saydığımız yedi yeterlilikle donatılmış 21. yüzyıl öğrenenlerinin tanımlanabileceği üç kimlik yer alır: Dönüşümlü düşünme, girişimci ruh, etik vatandaşlık.