Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek

Filiz Okulları’nda öğrenciler; birbirinden donanımlı atölyelerde tüketmek yerine üretir, keşfederek bilgilerini pekiştirir aynı zamanda yaparak ve yaşayarak öğrenir.

Robotik Atölyeleri: Filiz Okulları’nda bulunan iki robotik atölye ile öğrencilerin robotik derslerine katılımı sağlanır ve bu alanda yetenekli öğrenciler keşfedilir. Ayrıca robotik kulübü çalışmalarını, bu atölyelerde gerçekleştirir.

Müzik Atölyesi: Okul bünyesinde 2 farklı müzik atölyesi bulunur. Bu atölyelerde hem müzik dersleri işlenir hem de müziğe ilgili öğrenciler için kulüp çalışmaları yapılır.

Görsel Sanatlar Atölyesi: Filiz Okulları’nda resim dersleri ve kulüp çalışmaları 2 farklı görsel sanat atölyesinde yapılır.

Maker Alan: Tüketmekten çok üretmek anlayışına dayanır. Çocukların gerçek yaşamdaki malzemelerle temas kurup keşifler yapabilecekleri, farklı öğrenme deneyimleri yaşayabilecekleri, özgürce tasarlayıp üretim yapabilecekleri, becerilerini geliştirebilecekleri bir alandır. Bu alanda; 4 temel istasyon bulunur: Sanat-Tasarım, Teknoloji, Doğa-Geri dönüşüm ve Bilim. Bu istasyonlarda yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi teşvik eden, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun gerçek malzemeler yer alır. Bu malzemelerle yapılacak, üretilecek olan her şey Filiz Okulları’nda çocukların hayal gücüne, ilhamına, ilgisine, yaratıcılığına göre şekillenir.