Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek

GENEL ÖNLEMLER

 • COVİD 19 dan Sorumlu Yönetici Görevlendirmesi : COVİD 19 salgını profesyonelce yönetilmesi gereken bir süreçtir. Alınacak tedbirlerin uygulanması, verilerin anlık izlenmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılması gibi süreçler için COVİD 19 dan sorumlu bir Yönetici görevlendirilmesi yapılacaktır.
 • Sınıf Yerleşim Planının Sosyal Mesafeye Uygun Düzenlenmesi: Sağlık Bakanlığı kılavuzunda Sınıf mevcuduna bakılmaksızın 4 metrekareye 1 öğrenci düşecek şekilde planlama yapılması önerilmiştir. Okulumuz bundan yola çıkarak sınıflarda gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Sosyal mesafenin doğru uygulanması amacıyla öğrenciler sıralara çapraz düzende oturacaklardır. Böylece öğrenciler arası mesafe 1,5 metreye çıkabilecektir. Öğrenciler sene başında öğretmenleri tarafından belirlenecek sıralara oturtulacak ve zorunlu bir durum söz konusu olmadığı takdirde yıl boyunca aynı sırada oturacaktır. İkili eğitim ve sınıfların ikiye ayrılması tedbirleri Bakanlığın vereceği karara göre şekillendirilecektir. Okulumuz sınıflarının mevcut durumu en az 1 metre mesafe kuralına göre düzenlenebilecek durumdadır. Çapraz oturma düzeni uygulaması ile bu mesafe 1,50 m ye kadar çıkmaktadır.
 • Kişisel Koruyucu Önlem ve Ekipmanlar
  • Öğrencilerimizin salgından korunması amacıyla güvenilirliği olan ürün ve ekipmanların tedariği sağlanmıştır.
  • Okulumuz tarafından girişte tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın ateş takibi yapılması için ateş ölçer temini yapılmıştır.
  • Tüm sınıflara Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış dezenfektanlar yerleştirilecektir. Dezenfektanlar öğretmen denetiminde sınıfa girişlerde, temas halinde ve suya hemen ulaşılmayan durumlarda kullanılacaktır.
  • Öğrenciler okulda kendi maskelerini kullanacaklardır. Maskenin kopması, ıslanması vb. mücbir sebeplerle öğrenciye verilmek üzere sınıflarda ve okulda yedek maske bulundurulacaktır.
  • Sınıflarda ve koridorlarda öğrencilerin kirli maske yada kullanılması durumunda eldiven atıkların atılacağı kapaklı ve poşetli atık kutuları bulundurulacaktır.

 

Okula Giriş- Çıkış ve Teneffüs Saatlerinde Alınacak Önlemler

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla okula giriş çıkışlarda alınacak önlemler şunlardır:

OKUL GİRİŞİNDE

 • Görevli öğretmenlerimiz ilkokul öğrencilerimizin okula geliş saatinde okulda bulunacaklar, özellikle servisle gelen öğrencilerin sınıfa yerleştirilmesinde yardımcı olacaktır.
 • Öğrencilerin okula girişi sırasında bahçeye veli girişi olmayacaktır. Tüm öğrenciler bahçe kapısından itibaren sınıflara kendileri gidecektir. Özellikle 1. sınıflar için uyum süreci boyunca öğretmenlerimiz, yardımcı personellerimiz öğrencilerin sınıflarını bulmasında yardımcı olacaklardır.
 • Öğrencilerin okula girişleri sırasında ilk olarak pedallı el dezenfektanlarında ellerini dezenfekte edecektir.
 • Öğrencilerin ateş ölçümleri dijital ateş ölçer vasıtası ile sosyal mesafe kurallarına uyularak okulumuzun bahçe kapısında yapılacaktır.
 • Öğrenciler bahçeye maskesiz alınmayacaktır.
 • Ateş ölçümü yapılan öğrenci doğrudan sınıfına yönlendirilecektir.

 

TENEFFÜS SAATLERİ

Okulumuzun fiziki koşulları her sınıf düzeyinin farklı katlarda bulunmasına olanak sağlamaktadır. Tenefüs saatlerimiz öğrenci yoğunluğunu azaltacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Teneffüsü yapan sınıf içeri girdikten sonra diğer sınıf teneffüse çıkacaktır
 • Nöbetçi öğretmenler ders işleyen sınıfları rahatsız etmeyecek şekilde öğrencilerin teneffüslerini yapmalarını sağlayacaktır.
 • Hava şartları uygun olduğu sürece teneffüslerin bahçede yapılacaktır.
 • Teneffüs süresi boyunca sınıflar havalandırılacaktır.
 • Teneffüslerde WC lere kabin sayısı kadar öğrenci alınacaktır. Temizlikten sorumlu görevlilerimiz WC lere öğrenci girişlerini kontrol edecek, temizliğini yapacaktır.
 • Teneffüslerde nöbetçi öğretmenler öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirleri alarak, uyarılarını yapacaktır.
 • Öğrenciler teneffüs saatlerinde kantin alanını kullanabilecektir. Kantinde alınması gereken önlemler kantinde uyulması gereken kurallar bölümünde bahis olunacaktır.
 • Öğrencilere teneffüs bitiminde temizlik için süre ayrılacaktır. Bu süre zarfında öğrenciler kendi katlarında bulunan lavaboları kullanarak ellerini sabun ve su ile hijyen kurallarına uygun olarak yıkayacaklardır.
 • Öğrenciler teneffüs süresi boyunca maskelerini kullanacaklardır.

 

OKUL ÇIKIŞINDA

Öğrencilerimizin okuldan çıkışlarının sağlıklı yapılabilmesi için:

 • Sınıfların çıkış saatleri birbirinden farklı olacağı için çıkış esnasında bir yoğunluk söz konusu olmayacaktır.
 • Okul çıkışında veliler bahçe içine alınmayacaktır. Bu konuda ısrarcı olunmaması, okul yönetimi ile polemiğe girilmemesi gerekmektedir.
 • Okul çıkışında servis alanlarına ve okul önüne araç park edilmesi yasaklanacaktır.
 • Öğrencilerin çıkış saatleri arasında 10- 15 dakika fark olacağından velilerin çocuklarının çıkacağı saatten en fazla 5 dakika önce okulda olmaları esastır. Erken gelerek anlamsız kalabalık oluşturulmayacaktır. Sınıflara göre okuldan çıkış saatleri ayrıca velilere duyurulacaktır.
 • Çıkış esnasında ilk olarak normal çıkış saatinden 5 dakika önce servisle giden öğrenciler sınıfları terk ederek yardımcı personelin ve servis hosteslerinin desteği ile servislerine ulaşacaktır.
 • Servisle giden öğrenciler servislerine yerleşip okul önünden hareket ettikten sonra diğer öğrenciler sınıflar için belirlenen zaman diliminde sınıf sırasına göre öğretmenlerin kontrolü altında koridor ve ortak alanlarda yığılmalara müsaade edilmeden bahçe dışında veliler tarafından alınacaktır.
 • İlk grupta çıkan öğrenciler velileri tarafından alındıktan sonra bekleme yapılmaksızın öğrencileri ile okul önünden ayrılacaktır. Böylece diğer gruptaki velilerin rahat şekilde öğrencilerini alınmasına yardımcı olunacaktır.


BİRİM VE BÖLÜMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER

 1. Sınıflarda Alınacak Önlemler:

 Öğrencilerimizin salgından korunması amacıyla güvenilirliği olan ürün ve ekipmanların tedariği sağlanacaktır. Okulumuzda:

 • Sınıflar 4 metrekareye 1 öğrenci düşecek şekilde yerleşim planı hazırlanmıştır.
 • Her öğrencinin oturma düzeni ve yeri sene başında belirlenecek ve yıl içerisinde aynı yerde oturması sağlanacaktır.
 • Öğrenciler yüz yüze gelecek şekilde oturmayacaklardır.
 • Her öğrenci ders esnasında maske takacaktır.
 • Sınıflarda dezenfektanlar öğretmenler nezaretinde öğrencilere sınıfa girişlerinde kullandırılacaktır.
 • Sınıflar sık sık havalandırılacaktır.
 • Temaslı yüzeyeler (zemin, sıra, masa, dolap, yazı tahtası vb.) gün sonlarında Biyosidal Ürün Raporu olan dezenfektanlarla silinecektir.
 • Gün içinde maske, eldiven ve diğer çöp atıklar belirli aralıklarla görevliler tarafından toplanacaktır.
 • Sınıf içinde öğrenciler ortak malzeme kullanmayacaktır.
 • Derslerde öğrencilerin grup çalışmaları pandemi sona erene kadar yapılmayacaktır.
 • Öğrencilerin oturdukları sıralar isimlendirilecek, başka sıraya oturmalarına izin verilmeyecektir.
 • Diğer sınıflardan öğrencilerin farklı sınıflara girmesine ve çıkmasına izin verilmeyecektir.
 • Sınıflarda öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi, makas vb. malzeme alışverişi yapmalarına izin verilmeyecektir. Öğretmenler bu konuda gerekli kontrolleri sağlayacaktır. Eşyasını unutan ya da bulundurmayan öğrenciler için sınıfta yedek malzeme bulundurulacaktır.
 • Sınıflarda yüksek sesli, koro vb. etkinliklere yer verilmeyecektir.
 • Sınıfta COVİD 19 semptomu gösteren öğrenci olması durumunda sınıf o an boşaltılacak, sınıftaki öğrencilerin diğer öğrencilerle teması olmaksızın güvenli bir alana alınacak ve sağlık kuruluşuna bilgi verilecektir. Sınıf 24 saat kesintisiz havalandırılacak ve sonrasında sertifikalı dezenfektanlarla temizlenecektir.

 

TUVALETLERDE ALINACAK ÖNLEMLER

Toplu kullanım alanlarında temizliğine dikkat edilecek yerlerden en önemlisi tuvaletlerdir. Bu alanlarda alınacak tedbirlerde dikkatli olunması gerekir. Salgın dönemi ve sonraki dönemler için tuvaletlerde alınacak önlemlerde en az temas konusuna dikkat edilmelidir. Bu kapsamda alınacak tedbirler şunlardır:

 • WC giriş ve kabin giriş kapıları, sabun makineleri, lavabo çeşmeleri her teneffüste görevlilerce dezenfekte edilmektedir.
 • Mevcut havlu aparatlarımız kullanılmaya devam edilecektir. Bu aparatlarda temas söz konusu olmadığından kullanım açısında herhangi bir risk oluşturmamaktadır..
 • WC’lerde zemin, lavabo tezgahları, kapılar ve duvarlar teneffüs sonrasında ve düzenli aralıklarla Biyosidal Sertifikası olan deterjanlarla dezenfekte edilmektedir.
 • WC’lerde el yıkama adımlarını açıklayıcı poster ve afişler asılmıştır.
 • WC’lere alınacak öğrenci sayısı kabin sayısı ile orantılı olacaktır.

 

KANTİN VE KAFETERYADA ALINACAK ÖNLEMLER

Kantin ve kafeterya kısmında COVİD 19 kapsamında aşağıdaki önlemler alınacaktır:

 • Sınıflarımız kademeli olarak teneffüse çıkacağı için kantin kullanımında yoğunluk oluşmayacaktır.
 • Görevli sosyal mesafe kuralları konusunda öğrencilere gerekli rehberliği yapacaktır.
 • Kantin girişinde el dezenfektanları yer alacaktır. Görevli öğrencilerin dezenfektan kullanmalarını sağlayacaktır.
 • Kantin girişinde bulunan alanlarda zeminlere sosyal mesafeyi gösteren işaretlemeler yapılacaktır
 • Kantin sırasında öğrencilerin yoğunluk yaşamaması için sıra olunacak alanlar kordon, blokaj vb. malzemelerle ayrılacaktır.
 • Kantinde personel ve öğrencileri ayırıcı şeffaf siperlikler bulunacaktır.
 • Kantin personeli gün boyunca maskeli olacak, siperlik kullanacak, maskenin ıslanması ve kirlenmesi halinde yenisi ile değiştirecektir. Gıda sunumlarında tek kullanımlık poşet eldiven takacaktır.
 • Kantin personeli el hijyenine dikkat edecek, yüzey temaslarının ardından sabun ve su ile eller sürekli dezenfekte edilecektir.
 • Kantin personeli kendi aralarında ve öğrenciler arasında sosyal mesafeye dikkat edeceklerdir.
 • Kantin alanı sık sık doğal havalandırma yoluyla havalandırılacaktır.
 • Masa, sandalye, tabure, kapı, kapı kolları vb. temas edilen yüzeyler sürekli dezenfekte edilecektir.
 • Tost vb. görevliler tarafından yapılan yiyeceklerin yapım süresince maske kullanılacaktır. Bu malzemelerin yapımında eldiven bulaşı riskini arttıracağı için eldiven kullanılmayacak eller sürekli yıkanacaktır.
 • Ürün seçiminde öğrencilerin sunum alanlarının önündeki camlara temas etmemeleri sağlanacaktır.

 

 

BAHÇE KULLANIMI

Öğrencilerimizin teneffüs saatlerinde kapalı ortamlardan ziyade bahçe alanını kullanması sağlanacaktır. Okul bahçesi ve içinde yer alan basketbol sahası, kamelya ve diğer tesislerin kullanılmasında şu tedbirler alınacaktır:

 • Öğrenciler teneffüs saatleri ile ilgili belirlenen esaslar çerçevesinde kademeli olarak teneffüse çıkacaklardır.
 • Okul idaresi tarafından teneffüs saatlerinden hangi sınıfın hangi alanı kullanacağına ilişkin kullanım planları hazırlanacaktır.
 • Nöbetçi öğretmenler sınıfların kendileri için belirlenen alanlarda kalmalarını sağlayacaktır.
 • Nöbetçi öğretmenler teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda gerekli uyarıları ve kontrolleri yapacaktır.
 • Sınıf Öğretmenleri öğrencilerin bahçe kullanım alanları ve teneffüslerde nasıl davranacaklarına ilişkin gerekli bilgilendirmeleri öğrencilerine yapacaklardır.
 • Öğrenciler teneffüs saatlerinde maske takacaklardır.
 • Öğrenciler teneffüs bitiminde kendi bulundukları kattaki lavabolara yönlendirilecek ve ellerini en az 20 saniye yıkaması sağlanacaktır.

 

DİĞER ÖNLEMLER

COVİD 19 salgını alınacak önlemlerden güçlü değildir. Bu sürecin en önemli düşmanı rehavettir. Toplum olarak tedbirler konusunda gösterilecek rehavet salgının boyutunu değiştirerek daha ciddi bir tabloyla bizleri karşı karşıya bırakabilir. Sağlık Bakanlığımızın üzerine basarak ifade ettiği 3 kural salgının bitimine kadar tüm insanlığın başucu kuralı olacaktır. Maske - Mesafe ve Tedbir. Okulların açılması ile birlikte milyonlarca öğrenci sınıflarına döndüğünde öğrencilerimize bu 3 kuralı benimsetmek en temel görevimiz olacaktır. Okullar olarak tüm tedbirleri alınmış olsa insan faktöründen kaynaklanan ihmalin telafisi zor olacağı için idareden, öğretmene, personelden öğrenciye kadar maske-mesafe ve tedbir kuralını uygulamak zorundayız. ÖZEL FİLİZ OKULLARI olarak yukarıda belirtilen tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirleri alarak süreci etkin biçimde yönetecektir.

 • Okulumuzun görünen tüm birimlerine COVİD 19 ile ilgili bilgilendirici afişler, kuralları hatırlatan afişler asılmıştır.
 • WC’lere el yıkama kuralları ile ilgili görseller asılmıştır.
 • Öğrenciler arasında virüse karşı alınacak önlemler konusunda afiş, resim, slogan çalışmaları yapılacaktır.
 • Salgın süresince okulda yoğunluk oluşturacak uygulamalarda kaçınılacaktır. Bunlar;
 • Veliler mücbir sebepler dışında okul bahçesine alınmayacaktır.
 • Okul idaresi ile yapılacak önemli görüşmeler için web sitemizde oluşturulacak randevu talep formu doldurulmak suretiyle randevu oluşturulacaktır.
 • Okul binasına öğrenci, öğretmen ve personel dışında zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Okula malzeme getirenler bahçe içinde güvenli bir alana alınacak bina içerisine alınmayacaktır.
 • Tören, kutlama vb. toplu etkinlikler yapılmayacaktır. Önemli gün ve milli bayramlar sınıflarda lokal olarak kutlanacaktır. Sınıflardan güzel uygulamalara ilişkin görsel ve videolar düzenlenerek tek parça video şeklinde ya da slayt gösterisi olarak okulun sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.
 • Sosyal mesafe için gerekli olan tüm şartlar COVİD 19 yöneticisi tarafından oluşturulacak, okulda yoğunluk oluşturacak riskli alanlarla ilgili tedbirleri anında alacaktır.
 • Mücbir sebepler doğrultusunda binaya alınan kişilerin kimlik bilgileri alınacak, ateş ölçümleri yapılacak, sağlık durumları öğrenilerek içeri alınacaktır
 • Binaya alınan kişilerin katlara çıkmasına izin verilmeyecek, bina girişinde bulunan görüşme noktasında bekletilerek ilgili kişiyle görüşmesi sağlanacaktır.
 • Salgın süreci boyunca okul idaresi başta olmak üzere, öğretmen ve okul personeli tedbirlerin alınması ve yürütülmesinde sorumluluk alacaktır.
 • Okul bahçesine girişten itibaren herkes maske takmak zorundadır. Bahçe ve bina girişinde bulunan el antiseptikleri ile eller dezenfekte edilecektir.
 • COVİD-19’a karşı alınacak en önemli tedbir temizlik ve hijyendir. Yukarıda birimlere göre alınacak tedbirlere ek olarak şu tedbirler alınacaktır;
 • Öğrencilerin yoğunlukla kullandığı koridorlar temizlik makinesi ile düzenli aralıklarla silinecektir.
 • Temas edilen yüzeylerden merdiven tırabzanları düzenli olarak çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir.
 • Koridor ve merdiven boşlukları sürekli havalandırılacaktır.
 • Düzenli aralıklarla öğrencilerin sıkça temas ettiği duvarlar ilaçlama makineleri ile dezenfekte edilecek ve sonrasında alanlar havalandırılacaktır.
 • En fazla temas edilen kapı kolları, elektrik anahtarları vb. en az %70 alkol esaslı dezenfektanlarla dezenfekte edilecektir.
 • Haftalık olarak okul genelinde genel bir ilaçlama yaptırılacaktır.
 • Genel kullanım alanlarında bulunan mobilyalar ve mobilya aksamları düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

Velilerimizin salgın sürecinde okula doğru destek olmaları önemlidir. Bu konuda velilerimiz şunlara dikkat etmelidir:

 • Salgının alınacak tedbirlerle önlenebileceği bilincini oluştururken söylem ve davranışlarla örnek olunuz.
 • Çocuğunuzu maskesiz okula göndermeyiniz, maske takma konusunda gerekli uyarıları yapınız
 • Evde aile bireylerinin herhangi birinde COVİD 19 semptomlarından ateş, öksürük, burun akıntısı, ishal belirtileri bulunuyorsa çocuğunuzu okul göndermeyiniz, durumu mutlaka okul idaresine bildiriniz ve en yakın sağlık kuruluşuna gidiniz.
 • Evde aile bireylerinin herhangi birinde ve çocuğunuza COVİD 19 semptomlarından ateş, öksürük, burun akıntısı, ishal belirtileri bulunuyorsa, ya da tanı konulmuşsa temaslı olduğu kişiler konusunda mutlaka okul yönetimini bilgilendiriniz. Çocuğunuzu okula göndermeyiniz.
 • Okul yönetimince alınan tedbirlere uyma konusunda idareye yardımcı olunuz. Sadece kendi çocuğunuzu değil diğer çocukları da düşününüz.
 • Bahçe ve okula girme konusunda ısrarcı olmayınız.
 • Alınan tüm tedbirlerin çocuğunuz, diğer çocuklar ve sizin için alındığının bilincinde olun. Çocukların taşıyıcı riskinin yüksek olduğunu unutmayınız. Çocuklarınız kadar sizlerin sağlığı da bizim için önemlidir.
 • Öğrencilerin bırakılması ve alınmasında sosyal mesafe kuralına uyunuz.
 • Çocuğu ebeveyn dışında biri bırakacaksa bu kişi 65 yaş üstü ve alt hastalığı olan kişiler olmamalıdır. Büyükanne ve büyükbabalarımız evlerimizin baş tacı, torunlarının en değerlileridir.
 • Mümkün olması durumunda her gün aynı kişinin çocuğu okula bırakmasına dikkat ediniz.
 • Çocuğu almaya gelecek kişilerde maske takmalı ve sosyal mesafeye uymalıdır.
Okulda iken COVİD 19 semptomu gösteren öğrenci olması durumunda;
 • Aile ile irtibata geçilerek bilgilendirme yapılacaktır.
 • Gerekli güvenlik önlemi alınarak öğrenci diğer öğrencilerle temas olmayacak güvenli bir ortama alınacaktır.
 • Hasta öğrencinin temaslı olduğu öğrenciler hemen tespit edilerek aileleri bilgilendirilecek ve evlerine gönderilecektir.
 • Durum acil olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilecektir.
 • Hasta öğrenci okuldan sağlık ekiplerince alındıktan sonra oda özel kıyafet ve tedbir alan görevliler tarafından dezenfekte edilecek ve ortam 24 saat boyunca havalandırılacaktır.
Okul güvenlik görevlisinin korunmasına yönelik olarak:
 • Güvenlik görevlisi öğrenci giriş ve çıkış zamanlarında maske, siperlik kullanacaktır.
 • Yoğunluğun olmadığı zaman dilimlerinde teması azaltmak amacıyla güvenlik kabininde bulunacaktır. Yüz yüze temastan kaçınacaktır.
 • Görevi esnasında sosyal mesafe kuralına riayet edecektir.
 • Güvenlik kabinine kendisi dışında kişilerin girmesine izin vermeyecektir.
 • Dinlenme esnasında çay, kahve vb. içeceği zaman maskesini çıkartabilir, dinlenme sonrasında maske yeniden takılacaktır.
Öğretmenlerin korunmasına yönelik önlemler:
 • Öğretmenlerimiz okula girdiklerinde maskeli olacaklardır. Maskelerini unutmaları halinde güvenlikten maske alabilecektir.
 • Öğretmenlerimizin girişte ateş ölçümleri yapılacaktır.
 • Öğrencilerle aralarında en az 1 metre mesafe olacaktır.
 • Sınıfta yüksek sesli etkinlikler yapmaktan kaçınacaktır.
 • Dinlenme zamanlarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edecektir
 • İçecek içilmesi ve yemek yenilmesi durumunda maske çıkartılacak, bunun haricindeki zamanlarda maske takılacaktır.
 • Öğretmen WC’lerindeki kapı ve kabinler sürekli dezenfekte edilecektir.
 • Öğretmen masaları ve dolapları düzenli aralıklarla dezenfekte edilecektir.
 • İmkânlar dâhilinde kantin içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun ayrı bir alan hazırlanacaktır.
 • Öğretmenler Odası sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilecektir.
 • Öğretmenler Odası içinde yemek yenilmeyecek, içecekler ise tek kullanımlık bardaklarla içilecektir. • Öğretmenler Odasında kirli maskelerin atılacağı geri dönüşüm kutuları bulundurulacak ve düzenli olarak imha edilecektir.
 • Öğretmenler şahsi dolaplarının hijyenini sağlayacaktır. Başkasının kullanmasına izin vermeyecektir. • Fotokopi, yazıcı vb. makineler kullanıldıktan sonra öğretmenler odasında bulunan antiseptiklerle eller dezenfekte edilecek, sonrasında su ve sabunla yıkanacak.
 • Öğretmenler Odasında bulunan masa, dolap gibi yüzeyler biyosidal sertifikalı ürünlerle dezenfekte edilecek, bilgisayar, fotokopi ve yazıcı gibi makineler %70 alkol içeren ürünlerle dezenfekte edilecek. • COVİD-19 semptomu olduğunu hisseden öğretmenlerimiz COVİD-19 sorumlu yöneticisi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi vererek okula gelmeyecektir. Öğretmenimiz en yakın sağlık kuruluşuna gidecek. Okul İdaresi durumu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne iletecektir.
 • Semptomlar okulda iken görülmeye başlanması halinde öğretmenimiz güvenli bir alana alınacak, sağlık kuruluşuna haber verilecek. teması olan öğrencilerin aileleri bilgilendirilecek ve öğrenciler aileleri nezaretinde evlerine gönderilecektir. Durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir .
 • Öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirildikten sonra temaslı alanlar dezenfekte edilecek, havalandırması yapılacaktır. Başkaca alınması gereken tedbirler İl Sağlık Müdürlüğü’nün talimatlarına göre uygulanacaktır.