Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek

Bilginin hızla değiştiği çağımızda, çocukların ne kadar çok bilgiye sahibi olduğundan öte, bu bilgiye ulaşabilecek, bilgiyi üretebilecek temel anlayış ve becerilere ne kadar sahip oldukları önemlidir. Filiz Okulları’nda uygulanan eğitim programının çerçevesi olan BOYEP de beceri odaklı bir programdır. Tüketmekten çok üreten, elindeki kaynakları kullanarak ihtiyacı olanı tasarlayabilen bireyler yetişmesini hedefleyen bir programdır. Aynı zamanda bu programın felsefesi doğrultusunda oluşturulan ortamlar (sınıflar, bahçe, maker alan vb. alanlar) çocukların üretmelerini ve beceri gelişimleri destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

BOYEP (Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı); öğrenen profil becerilerinin çocuklarda geliştirilmesi için çağın ihtiyaçları, MEB’in eğitim programıyla uyumlu olacak şekilde YÖM (Yenilikçi Öğrenme Merkezi) tarafından geliştirilmiştir. Bilgiden çok beceri temelli olan BOYEP; günümüzde tüm dünya tarafından kabul edilen STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), TOD (Tasarım Odaklı Düşünme), PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme) MAKER (Yapan Kişi), SEL (Sosyo-Duygusal Öğrenme) Programları ve Farklılaştırılmış Öğretim Modeli ile MEB’in felsefe, ilke, kazanım ve becerileri harmanlanarak oluşturulmuştur.

“STEM” yaklaşımı, çocukların bilimsel düşünmelerini,

“TOD” yöntemi, yaratıcı düşünmelerini,

“PTÖ” yöntemi, çocukların öğrenme süreçlerini kendilerinin planlamasını ve aktif olmalarını,

“Farklılaştırılmış Öğretim Modeli”, çocukların bireysel farklılıklarına uygun öğrenme yaşantıları içerisinde ilgilerine göre öğrenmelerini sağlar. 

Edindikleri bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini aktif bir şekilde kullanarak sahip olduğu kaynaklarla ihtiyacı olanları tasarlayabilenler ise “MAKER” bireylerdir. Maker olan birey; üreticidir, yaratıcıdır, meraklıdır, azimlidir, yaratıcı düşünendir, sorumluluk alandır… 

 Tüm bu yaklaşım ve yöntemleri harmanlayarak oluşturulan BOYEP’te ‘öğrenen profilini’ desteklemek üzere temalar yer alır. Programda; “Ben Kimim, Ekosistem, Üretim, Etik Anlayış” olmak üzere 4 temel tema yer alır ve yıl içerisinde bu temaların uygulanması 8 hafta süren 4 periyotta gerçekleştirilir. Temalar içerisinde yapılan çalışmalar da “düşün, üret, kullan, değerlendir” adımlarını içeren işleyiş döngüsü ile derinleştirilir. Böylelikle çocuklar yaşamın içinden olan temalar yoluyla evrensel ve yerel değeri olan bilgileri, problem durumlarını, kazandıkları becerileri deneyimler; üzerine düşünüp, üretip, kullanıp değerlendirebileceği çalışmalar yapmanın ve öğrenmenin hazzını yaşar.

Sonuç olarak; BOYEP değişen çağda tüketmektense üreten, eleştirel düşünerek olaylara farklı, özgün bakış açıları geliştiren, yaşadığı topluma ve bulunduğu dünyaya karşı sorumluluklarının farkında olan ve kendi başarı kurguları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyebilen bireyler yetiştirilmesi için tasarlanan bir eğitim programı çerçevesidir. Filiz Okulları gibi akredite olan okullar tarafından uygulanır.