Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek

Filiz Okulları’nda ortaokul döneminde; 5. ve 6. sınıflarda Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı (BOYEP) uygulanır. BOYEP’in merkezdeki çember sayısal ve sözel becerilerin geliştirilmesi anlayışına dayanır. Bu, 21. yüzyılın öğreneninin sağ beyin ve sol beyin aktivitelerini birlikte kullanabilen bireyler yetiştirmesi anlayışının temelidir. Birçok araştırma ve uzman bu yüzyılda akademik zekâ ve duygusal zekânın birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurgular. Bir üst çemberde ise; sayısal ve sözel becerilerin geliştirileceği 21. yüzyıl yetkinlikleri vardır: ‘İş birliği ve liderlik’, ‘yaşam boyu öğrenme ve öz yönlendirme’, ‘dijital çağ okuryazarlığı’, ‘iletişim’, ‘sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel ve çevresel farkındalık’, ‘yaratıcılık ve inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme’. Bu yetkinlikler ise 21. yüzyılda gerçek yaşamda başarılı olmayı sağlayan becerileri kapsamaktadır. Burada amaç, öğrencinin öğretim kazanımlarının dışında becerilerini de geliştirmektir. 7. ve 8. sınıflarda öğrencinin bir üst okul türüne girişini sağlayacak liselere geçiş sınavına hazırlanması amaçlanır.