Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek

Filiz anaokuluna, ilkokula hazırlık olarak yaklaşır. Uygulanan eğitim programı olan BOYEP çerçevesinde; öğrencilerin “yaratıcılık, problem çözme, iş birliği, eleştirel düşünme, girişimcilik” gibi 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek, tüketmekten çok üreten, ihtiyacı olanı tasarlayabilen, sosyal ve duygusal yönden gelişmiş, içinde yaşadığı ekosistemin sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar.