Filiz Okulları - Eğitim Filizlenecek
“Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.”
M. Kemal Atatürk